منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
یکشنبه 28 شهریور 1400 10:17 ق.ظ
دوره دوم آموزشی طرحواره درمانی
ویژه دانشجویان روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری: تیر ماه 1398
مدرس : سرکارخانم دکترفهیمه نامدارپور
دوره آموزشی طرحواره درمانی
ویژه دانشجویان روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1398
مدرس : سرکارخانم دکترفهیمه نامدارپور