منوی سایت
آدرس کانال تلگرام

.در کانال تلگرام با ما همراه باشید

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
سه شنبه 17 تیر 1399 14:24 ب.ظ

آسیب شناسی روانی
نویسنده: ریچاردپی هالجین- سوزان کراس ویتبورن
ترجمه: یحیی سید محمدی
 

آسیب شناسی روانی موضوع مهمی در حوزۀ فعالیت روان شناسان بالینی و روان پزشکان است که هدف آن مطالعۀ سبب شناسی، بررسی روند شکل گیری، و توصیف علائم و نشانه های اختلالات روانی و شرح و توصیف اختلال های ذهنی و رفتاری است، که به طور تلویحی – تصریحی دلالت بر وجود نوعی نابهنجاری و ناسازگاری دارند. این شاخه از علم روان شناسی بالینی و روان پزشکی با تاکید بر ماهیت نشانه ها، علائم و طبقه بندی اختلالات روانی، دستیاران روان پزشکی و دانشجویان روان شناسی بالینی را برای تشخیص و تبیین اختلالات روانی یاری می دهد. سازمان بندی موضوعی کتاب به گونه ای تنظیم شده است که در حد ممکن فراگیرندگان را با مصرف زمان کمتر با ماهیت آسیب شناسی درد و بعد مفهومی و بالینی آن آشنا کند. پس از معرفی هر مبحث و آشنا شدن با معیارهای تشخیصی و موارد بالینی، عواملی را که در شکل گیری هر اختلال مطابق یافته های جدید دخالت داشته اند به صورت جداگانه در حجم قابل قبول ارائه کرده است. علاوه بر آن عوامل خطرساز مشترک برای هریک از اختلالات نیز به صورت عناوین فرعی آن فصل توضیح داده شده است. هر کدام از اختلالات از منظر رویکردهای مختلف به بحث گذاشته شده و در پایان این بخش روش های درمانی رایج و مؤثر هر اختلال به صورت جدول و تشریحی ارائه شده است، لازم به ذکر است که در پایان هر مبحث اختصاصی، خلاصۀ آن نیز جهت مرور سریع برای خواننده فراهم آمده است. در فصول آخر، شانزده و هفده درمان های روان شناختی با تاکید بر عوامل قومی و فرهنگی به صورت جداگانه معرفی شده و در پایان موضوعات قانونی و اخلاقی در خصوص مسائل و مشکلات بسیار از تشخیص تا درمان و حفظ حرمت و انسانییت و آزادی هر فردی که دارای اختلال است به بحث گذاشته شده است.
آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5
تالیف مهدی گنجی
نشرساوالان
 
شامل عناوین زیر می باشد: 
اختلالات روانی: تعریف وتاریخچه
سنجش وطبقه بندی اختلالات روانی
روش های تحقیق در روان شناسی بالینی
نظریه مشاوره وروان درمانی
اختلالات اضطرابی
اختلال وسواسی اجباری واختلالات مرتبط با ان
اختلالات مرتبط با استرس وتروما
اختلالات افسردگی
طیف اسکیزو فرنی واختلالات سایکو تیک
آسیب شناسی روانی  بر اساس DSM 5 باچر
تالیف جیمز باچر، جیل هولی و سوزان مینکا
ترجمه یحیی سیدمحدی
نشر ارسباران
 
شامل عناوین زیر می باشد:
آسیب شناسی روانی: مروری کلی
دیدگاهای تاریخی و امروزی رفتار نابهنجار
عوامل و دید گاهای علیتی
ارزیابی و تشخیص بالینی
استرس و سلامت جسمانی و روانی
وحشتزدگی ، اضطراب ، وسواس ها و اختلالات آنها
اختلالات نشانه جسمانی و تجزیه ایآسیب شناسی روانی سیلیگمن

نویسندگان: مارتین ای پی سلیگمن،  دیوید ال. روزنهال ، الادین والکر
 مترجم ها سعید قنبری, رضا رستمی, : سیامک طهماسبی
ناشر:  ارجمند