منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
جمعه 8 مرداد 1400 08:00 ق.ظ
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مجموعه روانشناسی

علم النفس:
-دانشگاه سراسری:
* علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي- دكتر احدي و بني جمالي- انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
* روان‌شناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي- علي اصغر احمدي- انتشارات اميركبير
* علم النفس - ناصر صبحي قراملكي - انتشارات سنجش
-دانشگاه آزاد:
* علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي- دكتر احدي و بني­جمالي- انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
* علم‌النفس - دكتر كيانوش هاشميان-  انتشارات دانشگاه پيام نور
آمار و روش تحقيق:
-دانشگاه سراسري:
* احتمالات و آمار كاربردي- دكتر دلاور- انتشارات رشد
* مباني نظري و عملي پژوهش- دكتر دلاور- انتشارات رشد يا روش تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي دكتر دلاور- نشر ويرايش
* روش تحقيق در علوم رفتاري- دكتر سرمد، بازرگان و حجازي- انتشارات آگاه
* منبع تكميلي: آمار توصيفي و استنباطي - دكتر هومن - نشر پارسا
-دانشگاه آزاد:
* روش‌هاي آماري در علوم رفتاري- دكتر حسن پاشا شريفي و دكتر جعفر نجفي زند- انتشارات سخن
* روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري- دكتر حسن پاشا شريفي و نسترن شريفي- انتشارات سخن
روان‌شناسي مرضي و كودكان استثنائي:
-دانشگاه سراسري:
* روان‌شناسي مرضي - تحولي- دكتر دادستان- جلد 1 و 2 و 3 - انتشارات سمت
* روان‌شناسي نابهنجاري- روزنهان و سليگمن- ترجمه سيد محمدي- جلد 1 و 2 - انتشارات ساوالان و ارسباران
* روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي. دكتر سيف نراقي و نادري- انتشارات ارسباران
* بهداشت رواني و عقب‌ماندگي ذهني- دكتر احدي و بني جمالي- نشرني
-دانشگاه آزاد:
* آسيب‌شناسي رواني- دكتر آزاد- جلد 1 و 2
* روان‌شناسي نابهنجاري- روزنهان و سليگمن- ترجمه سيد محمدي- جلد 1 و 2 - انتشارات ساوالان و ارسباران
* روان‌شناسي كودكان استثنايي- ميلاني­فر
* بهداشت­رواني و عقب­ماندگي ذهني - دكتر احدي و بني جمالي- نشرني
منابع تكميلي:
* خلاصه روان‌پزشكي كاپلان (3 جلد)- انتشارات شهرآب يا ارجمند
* روان‌شناسي مرضي- ساراسون- ترجمه‌ي دكتر بهمن نجاريان- جلد 1و 2
* نظريه‌هاي مشاوره و روان­درماني- دكتر شفيع‌آبادي- مركز نشر دانشگاهي
* نظريه‌هاي روان­درماني-پروچاسكا- ترجمه سيد محمدي- انتشارات رشد
* روان‌شناسي مرضي -ريچاردپي. هالجين، ويتبورن - ترجمه سيد محمدي- نشر روان
روان‌شناسي رشد:
-دانشگاه سراسري:
* روان‌شناسي ژنتيك- دكتر منصور- انتشارات سمت
* روان‌شناسي رشد- برك- ترجمه ي سيد محمدي- جلد 1 و 2- نشر ارسباران
- دانشگاه آزاد:
* روان‌شناسي رشد. دكتر سوسن سيف. دكتر جميله كديور و همكاران (جمعي از مولفان) - انتشارات سمت
* روان‌شناسي رشد نوجواني و جواني- دكتر احدي و نيكچهر محسني.
* پيشگامان روان‌شناسي رشد- دكتر فربد فدايي
-منابع تكميلي:
* روان‌شناسي رشد- زندن- ترجمه دكتر گنجي- انتشارات بعثت
* روان‌شناسي رشد نوجواني و جواني- دكتر احدي و جمهري- انتشارات ققنوس
روان‌شناسي باليني:
- دانشگاه سراسري و آزاد
* روان‌شناسي باليني- فيرس- ترجمه‌ي مهرداد فيروزبخت- انتشارات رشد
* روان‌شناسي باليني- دكتر شاملو
* روان‌شناسي باليني- حميد پورشريفي- انتشارات سنجش
* نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني- دكتر شفيع‌آبادي
* آزمون‌هاي رواني (در حد آشنايي با فرمت كلي آزمون‌ را از تمام كتاب‌هاي آزمون‌هاي رواني مي‌توانيد مطالعه كنيد)
روان‌شناسي عمومي:
- دانشگاه سراسري:
* زمينه‌‌ي روان‌شناسي- سانتراك- انتشارات رسا
* زمينه‌ي روان‌شناسي- اتكينسون، اتكينسون و هيلگارد- جلد 1 و 2 - انشارات رشد
-دانشگاه آزاد:
* زمينه‌ي روان‌شناسي- اتكينسون، اتكينسون و هيلگارد- جلد 1 و 2- انتشارات رشد
* زمينه‌ي روان‌شناسي - دكتر محمد پارسا
روان‌سنجي ( سنجش و اندازه‌گيري):
- دانشگاه سراسري:
* روش‌هاي اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي- دكتر سيف- انتشارات دوران
- دانشگاه آزاد:
* اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي- دكتر شريفي- انتشارات رشد
آزمون‌هاي هوش و استعداد:
- دانشگاه سراسري:
* آزمون‌هاي رواني- دكتر گنجي
* آزمون‌هاي رواني- دكتر بهرامي- انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
* آزمون‌هاي فرافكن- دكتر بهرامي
* راهنماي سنجش رواني مارنات. جلد 1 و 2-  ترجمه ي دكتر شريفي- انتشارات رشد
- دانشگاه آزاد:
* نظريه‌هاي هوش و شخصيت- دكتر شريفي
* اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي- دكتر شريفي- انتشارات رشد
* آزمون‌هاي رواني- دكتر گنجي
روان‌شناسي فيزيولوژيك و انگيزش و هيجان:
-دانشگاه سراسري:
* انگيزش و هيجان - دكتر خداپناهي - انتشارات سمت
* روان‌شناسي فيزيولوژيك- دكتر خداپناهي- انتشارات سمت
* فيزيولوژي اعصاب و غدد - دكتر روحاني- انتشارات سمت
* منبع تكميلي: روان‌شناسي فيزيولوژيك - انتشارات سنجش
-دانشگاه آزاد:
* انگيزش و هيجان. جان مارشال ريو - ترجمه‌ي سيد محمدي - نشر ويرايش
* مباني روان‌شناسي فيزيولوژيك. كارلسون - ترجمه‌ي مهرداد پژهان - نشر غزل
روان‌شناسي شخصيت:
-دانشگاه آزاد:
* نظريه‌هاي شخصيت- شولتز- ترجمه‌ي سيد محمدي- نشر ويرايش
* نظريه‌هاي شخصيت- دكتر سياسي- انتشارات دانشگاه تهران
* نظريه‌هاي روان‌درماني پروچاسكا- ترجمه سيد محمدي- انتشارات رشد
روانپزشکی:
-وزارت بهداشت:
* خلاصه روانپزشکی کاپلان- ترجمه‌ی دکتر پورافکاری- 3 جلد- انتشارات شهرآب (ویرایش نهم).
متون تخصّصی روان­شناسی ( انگلیسی ):
-دانشگاه سراسری و آزاد:
* واژه‌نامه‌های کتب روانشناسی
* خلاصه‌های هیلگارد از کتاب متن اصلی هیلگارد- زمینه‌ی روان‌شناسی
* Reading in psychology- kianoosh hashemian.samt pub
* متون تخصصی روان‌شناسی و علوم تربیتی - دکتر خلعت‌بری- گل‌پرور
* منبع تکمیلی: متون روانشناسی _ نائینیان و زارع - نشر آییش