منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
جمعه 8 مرداد 1400 08:31 ق.ظ

 
منابع آزمون دکتری رشته روانشناسی (عمومی ، بالینی ، سلامت (
 
روانشناسی رشد
 
نوجوانیُ بزرگسالی (جوانیُ میانسالی و پیری(حسن احدی -فرهاد جمهری-نشر آینده درخشان
 
روانشناسی رشد، لورا ای برک، ترجمه یحیی سید محمدی، ج 1و 2، انتشارات ارسباران
 
روانشناسی رشد ،مفاهیم و کاربردها،نوشته ویلیم کرین ، ترجمه خویی نژادو علیرضا رجایی -انتشارات رشد
 
روانشناسی رشد ژنتیک -دکتر منصور
 
آسیب شناسی روانی
 
آسیب شناسی روانی کاپلان انتشارات ارجمند
 
آسیب روانی 1و 2: هالجین ، ترجمه یحیی سید محمدی
 
روانشناسی مرضی -تحولی -دکتر دادستان –جلد1و 2و 3-انتشارات سمت
 
آسیب روانی 1 و 2 : سلیگمن و روزنهان ، ترجمه یحیی سید محمدی
 
DSM 5 (آسیب شناسی روانی ) ، ترجمه یحیی سید محمدی
 
DSM 5( آسیب شناسی روانی ) ، ترجمه حمزه گنجی
 
آمار و روش تحقیق
 
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، نشر ارسباران
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری 2 جلد، کرلینجر، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، انتشارات فرا روان
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانیو اجتماعی، علی دلاور،انتشارات رشد
 
تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،فرگوسن،ترجمه دلاور و نقشبندی،انتشارات ارسباران
 
احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی،دلاور،انتشارات رشد
 
آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاور
 
 
روان شناسی شخصیت
 
نظریه های شخصیت، شولتز ، ترجمه یحیی سید محمدی، نشر ویرایش
 
نظریه های شخصیت، دکتر سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران
 
نظریه های روان درمانی، پروچاسکا، ترجمه سید محمدی، انتشارات رشد
 
نظریه های شخصیت، یوسف کریمی
 
نظریه های شخصیت فیست و فیست، ترجمه یحیی سیدمحمدی
 
فصول مربوط به نظریه های شخصیت، خلاصه روانپزشکی کاپلان
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی، عبداله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری، مرکز نشر دانشگاهی
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی، لوئیس شیلینگ، ترجمه سیده خدیجه آرین، انتشارات اطلاعات
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی،پروچسکا،ترجمه سید محمدی،انتشارات رشد
 
مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی،جرالد کوری،ترجمه شفیع آبادی و حسینی،انتشارات جنگل
 
نظریه و کاربست مشاوره و روان درمان،جرالد کوری،ترجمه سید محمدی،انتشارات ارسباران
 
نوروسایکولوژی و فیزیولوژیک
 
روانشناسی فیزیولوژیک، جیمز کالات، ترجمه سید محمدی فصل ۶ جلد 3
 
کاپلان بخصوص قسمت های پایانی همین فصل  ترجمه رضاعی
 
روانشناسی فیزیولوژیک -دکتر خداپناهی -انتشارات سمت
 
روانشناسی نوروسایکولوژی-دکتر خداپناهی -انتشارات سمت
 
مبانی روانشناسی فیزیولوژیک -کارلسون –ترجمه ی مهرداد پژهان -نشر غزل
 
مقدمات نوروسایکولوژی دکترداوودمعظمی
 
 
استعداد تحصیلی
 
استعداد تحصیلی :امیر عرفانیان انتشارات نگاه دانش
 
استعدا تحصیلی :محمد وکیلی - هادی مسیح خواه-انتشارات کتابخانه فرهنگ
 
زبان عمومی
 
کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری :رضا خیر آبادی انتشارات فرهنگ
 
تافل لانگمن( Longman Preparation Course for the TOEFL iBT )