منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
شنبه 9 بهمن 1400 08:49 ق.ظ
اختلال یادگیری خاص
specific learning disorder
 
ملاک های تشخیصی
مشکلات یادگیری و استفاده از مهارتهای تحصیلی، به صورتی که با وجود حداقل یکی از نشانه های زیر مشخص می شوند که به رغم اجرای مداخله هایی که این مشکلات را هدف قرار میدهند، حداقل به مدت ۶ ماه ادامه داشته اند
  • خواندن بی دقت یا آهسته و پرزحمت کلمه ( مثل خواندن کلمات تکی با صدای بلند به صورت نادرست یا آهسته و با تردید، غالبا کلمات را حدس میزند، مشکل فهمیدن کلمات دارد.(
  • مشکل درک کردن معنی آنچه خوانده شده است (مثلا ممکن است متن را درست بخواند، ولی توالی، روابط، نتیجه گیری ها، یا معانی عمیق تر آنچه خوانده شده است را درک نکند.(
  • مشکلاتی در رابطه با هجی کردن ( مثلا ممکن است حروف صدادار یا بی صدا را اضافه، حذف، یا جایگزین کند.(
  • مشکلاتی در رابطه با بیان نوشتاری ( مثلا خطاهای متعدد دستوری یا نقطه گذاری در جملات میکند؛ از سازماندهی پاراگراف نامناسب استفاده می کند؛ بیان نوشتاری عقاید، واضح نیست.(
  • مشکلات تسلط یافتن بر معنی عدد، واقعیت های عدد، یا محاسبه ( مثلا از اعداد، بزرگی و روابط آنها درک نامناسبی دارد؛ به جای اینکه واقعیت ریاضی را مانند همسالانش یادآوری کند، برای جمع کردن اعداد تک رقمی با انگشتانش می شمرد؛ در وسط محاسبه حساب گم می شود و ممکن است روش ها را تغییر وضع دهد.(
  • مشکلاتی در رابطه با استدلال ریاضی ( مثلا در به کار بردن مفاهیم، واقعیتها، یا روش های ریاضی برای حل کردن مسایل کمی مشکل شدیدی دارد.(
مهارتهای تحصیلی که تحت تأثیر قرار گرفته اند به میزان چشمگیری زیر سطحی هستند که از سن زمانی فرد انتظار می رود، و اختلال قابل توجهی در عملکرد تحصیلی یا شغلی، یا در فعالیت های زندگی روزمره ایجاد می کنند، طوری که آزمونهای پیشرفت استاندارد شده که به صورت فردی اجرا شدهاند و ارزیابی بالینی جامع، آن را تأیید میکنند. در مورد افراد ۱۷ ساله و بزرگتر، سابقه مستند مشکلات یادگیری مختل کننده می تواند جایگزین ارزیابی استاندارد شده باشد.
مشکلات یادگیری در طول سال های دبستانی شروع می شوند، ولی تا زمانی که ضروریات مهارت های تحصیلی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، بیش از توانایی های محدود فرد نباشند است به طور کامل آشکار نشوند (برای مثال، در آزمون های زمان بندی شده، خواندن یا نوشتن گزارش های پیچیده طولانی برای موعد تعیین شده، بار تحصیلی بیش از حد سنگین).
این مشکلات یادگیری با ناتوانی عقلانی ، تیزی بینایی یا شنوایی اصلاح نشده، اختلالات روانی یا عصبی دیگر، ناملایمات روانی – اجتماعی، فقدان مهارت در زبان آموزش تحصیلی، یا آموزش تحصیلی نامناسب، بهتر توجیه نمی شوند.
توجه : چهار ملاک تشخیصی باید براساس ترکیب بالینی سابقه فرد (رشدی، پزشکی، خانوادگی، تحصیلی)، گزارشهای مدرسه، و ارزیابی روانی – تحصیلی برآورده شوند.
منبع DSM_5 


گردآورنده: افسانه امیری- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی