منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
یکشنبه 28 شهریور 1400 09:37 ق.ظ
   نام مشاور مدرک تحصیلی حیطه کار زمان کار
1 دکتر مهدی اصفهانی دکتری تخصصی روانشناسی مسئول فنی مرکز شنبه تا پنج شنبه
2 دکترمسعود معتمدی متخصص اعصاب و روان روانپزشکی یکشنبه
3 احمد ایزدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه
4 ندا تگریان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره ازدواج و خانواده شنبه-دوشنبه- چهارشنبه
5 بهناز عابدی کارشناس ارشد مشاوره  مشاوره ازدواج و خانواده یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه
6 مرجان ترکی دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره بالینی و فردی __
7 مینا نصوحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
8 کاوه ضیایی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی دوشنبه -پنجشنبه
9 حبیب فتحیان کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه
10 محمدرضا خامسی پور کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره بالینی و فردی سه شنبه
11 دکتر ماندانا سپنتا دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره کودک و نوجوان یکشنبه
12 دکتر فرزانه مومنی دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره کودک و نوجوان چهارشنبه
13 نوشین میرجهانیان دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان  شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
14 اکرم مولادوست دانشجو دکتری تخصصی مشاوره مشاوره کودک و نوجوان و خانواده یکشنبه
15 زهره اصفهانی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی و شغلی سه شنبه
16 سهیلا ظهیری کارشناس مددکاری اجتماعی مددکار شنبه 
17 افسانه امیری کارشناس ارشد روانشناسی مدیر داخلی و روانسنج شنبه تا پنجشنبه
18 مائده آریانیان کارشناس روانشناسی پذیرش شنبه تا پنجشنبه